Kunstspeuren in de Zak
open atelierroute in de gemeente Borsele

Wie zijn wij?
Kunstspeuren in de Zak is een open atelierroute in de Zak van Zuid-Beveland.
De route wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, tevens deelnemers, die samen een werkgroep vormen. De werkgroepleden zetten zich belangeloos in voor gezamenlijk gestelde doelen.

Voor wie doen we het?
Voor (beginnend) kunstenaars die contact zoeken met de inwoners van Zuid-Beveland en diens bezoekers.

Wat is onze visie?
Speur naar kunst en ontdek jouw verbinding ermee.
De sociaal maatschappelijke rol van kunst(beoefening) wordt door het houden van onze route zichtbaar voor de bewoners en bezoekers van Zuid-Beveland. Passies worden ontdekt, favorieten worden gekocht, smaken worden ontwikkeld, cursussen worden gevolgd en sociale contacten krijg je daarbij cadeau.

Welke doelen streven wij na?
We houden het klein. (Binnen de gemeente Borsele en met de kunstenaars woonachtig in deze gemeente.)
We houden het laagdrempelig.
We bieden ook beginnend kunstenaars een kans.
We streven naar een acceptabele kwaliteit van het te exposeren werk.
We brengen de kunstenaars onderling met elkaar in contact.
We brengen de kunstenaars in contact met publiek.

Hoe ziet onze werkwijze eruit?
De werkgroep bestaat uit 5 leden die organiserende en coördinerende talenten hebben.
De werkgroep vergadert 4 x per jaar met elkaar en 1 x per jaar met alle deelnemers.
Tussentijdse beslissingen die snel moeten worden genomen worden opgepakt door een dagelijks bestuur dat uit 3 personen bestaat.

Hoe verdelen wij onze taken?
De werkgroepleden worden aangesproken op hun talenten.
Wij maken taakpakketjes waarvan eenieder er een of meerdere voor zijn of haar rekening neemt.
Ieder jaar worden de taken opnieuw bekeken en indien nodig anders verdeeld.

Hoe communiceren wij?
Zowel onderling als met de deelnemers communiceren wij hoofdzakelijk per email.
Drie keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit bedoelt voor alle (oud)deelnemers.

Hoe ontwikkelen wij onszelf?
Door te luisteren naar de inbreng van alle deelnemers in combinatie met waarneembare veranderingen in de maatschappij.


De Culturele Raad Borsele ondersteunt Kunstspeuren in de Zak met een subsidie.